Михаил Капелько преди 1 година
родител
ревизия
a8702d6c27
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      3.4/редактор.html

+ 1
- 1
3.4/редактор.html Целия файл

@@ -64,7 +64,7 @@
<tbody>
<tr>
<td>3.4</td>
<td>???</td>
<td>Документация</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="../3.3/редактор/index.html">3.3</a></td>


Loading…
Отказ
Запис