Архитектурный шаблон "Мрак в моделях" на нескольких языках и платформах
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

142 рядки
3.1KB

 1. #!/usr/bin/env node
 2. if (process.argv.length < 4) {
 3. console.error("Usage: toSwift SRC DST");
 4. process.exit(1);
 5. }
 6. var fs = require("fs");
 7. let fileSrc = process.argv[2];
 8. let fileDst = process.argv[3];
 9. let globalReplacements = {
 10. "function": "func",
 11. "number": "Float",
 12. "Number": "Float",
 13. "):": ") ->",
 14. "interface": "protocol",
 15. "})": "}", // forEach
 16. ".push(": ".append(", // array
 17. };
 18. console.log(`Converting '${fileSrc}' to '${fileDst}'`);
 19. var linesDst = [];
 20. let linesSrc = fs.readFileSync(fileSrc).toString().split(/\r?\n/);
 21. for (let i in linesSrc) {
 22. let ln = linesSrc[i];
 23. linesDst.push(convert(ln));
 24. }
 25. let contentsDst = linesDst.join("\r\n");
 26. fs.writeFileSync(fileDst, contentsDst);
 27. // Functions making decisions.
 28. function convert(line) {
 29. var result = line;
 30. for (let src in globalReplacements) {
 31. let dst = globalReplacements[src];
 32. result = result.replaceAll(src, dst);
 33. }
 34. result = protocolReplace(result);
 35. result = typeArrayReplace(result);
 36. result = forEachReplace(result);
 37. result = recordReplace(result);
 38. return result;
 39. }
 40. // x.forEach(y => { -> x.forEach { y in
 41. function forEachReplace(line) {
 42. if (!line.includes("forEach")) {
 43. return line;
 44. }
 45. let partsFE = line.split("forEach");
 46. let identifier = partsFE[0];
 47. let closure = partsFE[1];
 48. let partsC = closure.split(" => ");
 49. let bracketAndVar = partsC[0];
 50. let bracket = partsC[1];
 51. let variable = bracketAndVar.substring(1);
 52. let result = `${identifier}forEach { ${variable} in`;
 53. return result;
 54. }
 55. var isProtocol = false;
 56. // interface -> protocol
 57. function protocolReplace(line) {
 58. if (line.includes("protocol")) {
 59. isProtocol = true;
 60. }
 61. if (line == "}") {
 62. isProtocol = false;
 63. }
 64. if (!isProtocol) {
 65. return line;
 66. }
 67. var result = line;
 68. if (isProtocol) {
 69. result = protocolReplaceVariable(result);
 70. }
 71. return result;
 72. }
 73. // a: Number -> var a: Float { get }
 74. function protocolReplaceVariable(line) {
 75. let parts = line.split(": ");
 76. if (parts.length == 2) {
 77. let type = parts[1];
 78. let name = parts[0].trim();
 79. let spaceLength = parts[0].length - name.length;
 80. let spaces = " ".repeat(spaceLength);
 81. return `${spaces}var ${name}: ${type} { get }`;
 82. }
 83. return line;
 84. }
 85. // Record<TypeA, TypeB> -> [TypeA: TypeB]
 86. // Record<TypeA, TypeB> = {} -> [TypeA: TypeB] = [:]
 87. function recordReplace(line) {
 88. if (!line.includes("Record")) {
 89. return line;
 90. }
 91. let partsR = line.split("Record<");
 92. let typesAndEnding = partsR[1];
 93. let partsT = typesAndEnding.split(">");
 94. let types = partsT[0];
 95. let ending = partsT[1];
 96. let swiftTypes = types.split(", ");
 97. let was = `Record<${swiftTypes[0]}, ${swiftTypes[1]}>`;
 98. let now = `[${swiftTypes[0]}: ${swiftTypes[1]}]`;
 99. var result = line;
 100. result = result.replace(was, now);
 101. result = result.replace("] = {};", "] = [:]");
 102. return result;
 103. }
 104. // Type[] -> [Type]
 105. function typeArrayReplace(line) {
 106. let parts = line.split(" ");
 107. for (var i in parts) {
 108. let part = parts[i];
 109. if (
 110. part != "[]" &&
 111. part.endsWith("[]")
 112. ) {
 113. let type = part.substring(0, part.length - 2)
 114. let swiftType = `[${type}]`;
 115. return line.replace(part, swiftType);
 116. }
 117. }
 118. return line;
 119. }