Преглед на файлове

Изменения от Главреда ГитЖС | Changes of GitJS Glavred

master
Главред | Glavred преди 1 година
родител
ревизия
f5d93dc1bc
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      0000
  2. +1
    -1
      🗄️.js

+ 1
- 1
0000 Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
МАОН_1
1.0.12
1.0.13
https://git.opengamestudio.org/MAOH/MAOH_1

/three.js


+ 1
- 1
🗄️.js Целия файл

@@ -2829,7 +2829,7 @@ https://git.opengamestudio.org/MAOH/TEMA_M1K/raw/branch/master/0000
https://git.opengamestudio.org/MAOH/PACK_M1/raw/branch/master/0000

# Убрать после отладки
#https://git.opengamestudio.org/MAOH/TEMA_OT/raw/branch/master/0000
https://git.opengamestudio.org/MAOH/TEMA_OT/raw/branch/master/0000
#https://git.opengamestudio.org/MAOH/PACK_OT/raw/branch/master/0000

`;


Loading…
Отказ
Запис