Bläddra i källkod

Изменения от Главреда ГитЖС | Changes of GitJS Glavred

master
Главред | Glavred 1 år sedan
förälder
incheckning
c90ce995ce
7 ändrade filer med 175 tillägg och 2 borttagningar
 1. +4
  -2
    0000
 2. +27
  -0
    📦
 3. +39
  -0
    🗄️.js
 4. +73
  -0
    🗜️.js
 5. +10
  -0
    🗜️.череда
 6. +14
  -0
    🙈.css
 7. +8
  -0
    🙈.html

+ 4
- 2
0000 Visa fil

@@ -1,7 +1,9 @@
МАОН
1.0.3
1.0.4
https://git.opengamestudio.org/MAOH/MAOH

x /🔄.js
/🔄.череда
x /🗄️.js
x /🗄️.js
x /🗜️.js
/🗜️.череда

+ 27
- 0
📦 Visa fil

@@ -0,0 +1,27 @@


# Список указателей на модули для загрузки во время пуска
# 启动时要加载的模块指针列表
# List of module pointers to load at startup

https://bitbucket.org/gitjs/jquery/raw/3.5.1/0000
https://bitbucket.org/gitjs/uikit/raw/3.2.0/0000
https://git.opengamestudio.org/mahjong/mahjong-raskladka-layout/raw/branch/master/0000
https://git.opengamestudio.org/mahjong/povtorniy-repeating-ui/raw/branch/master/0000
https://git.opengamestudio.org/PuCOBATEJlb/PuCOBATEJlb/raw/branch/master/0000
https://git.opengamestudio.org/PuCOBATEJlb/PECYPCbl/raw/branch/master/0000

https://git.opengamestudio.org/MAOH/MEXMA/raw/branch/master/0000
https://git.opengamestudio.org/MAOH/CEHMA/raw/branch/master/0000
https://git.opengamestudio.org/MAOH/MOPMA/raw/branch/master/0000
https://git.opengamestudio.org/MAOH/PEEMA/raw/branch/master/0000
https://git.opengamestudio.org/MAOH/OTMA/raw/branch/master/0000
https://git.opengamestudio.org/MAOH/CYMA/raw/branch/master/0000

https://git.opengamestudio.org/MAOH/TEMA_M1K/raw/branch/master/0000
https://git.opengamestudio.org/MAOH/PACK_M1/raw/branch/master/0000

# Убрать после отладки
https://git.opengamestudio.org/MAOH/TEMA_OT/raw/branch/master/0000
https://git.opengamestudio.org/MAOH/PACK_OT/raw/branch/master/0000


+ 39
- 0
🗄️.js
Filskillnaden har hållits tillbaka eftersom den är för stor
Visa fil


+ 73
- 0
🗜️.js Visa fil

@@ -0,0 +1,73 @@
const АДРЕС_АРХИВА = "https://git.opengamestudio.org/kornerr/APXuB/raw/branch/master/MAOH.zip";
const КЛЮЧЕВОЙ_МОДУЛЬ = "https://git.opengamestudio.org/MAOH/CYMA/raw/branch/master/0000";


// // // //


УведомитьОЯкобыНаличииПриложения = мир =>
{
мир.уведомить("приложение присутствует");
};


// // // //


СохранитьМодулиПриложенияИзАрхива = мир =>
{
console.debug("сохранить модули приложения их архива");
};


// // // //


РазобратьАрхивПриложения = мир =>
{
var zip = new JSZip();
zip.loadAsync(мир.архивПриложения).then(function(архив) {
мир.архивПриложения = архив;
мир.уведомить("разобрали архив приложения");
});
};


// // // //


СкачатьАрхивПриложения = мир =>
{

мир.взять(
АДРЕС_АРХИВА,
function(содержимое) {
мир.архивПриложения = содержимое;
мир.уведомить("скачали архив приложения");
},
function(ошибка) {
мир.уведомить("не скачали архив приложения");
},
true
);
};


// // // //


ПроверитьНаличиеКлючевогоМодуляПриложения = мир =>
{
console.debug("проверить наличие ключевого модуля приложения");
var м = мир.модули.модули[КЛЮЧЕВОЙ_МОДУЛЬ];
if (м)
{
console.debug("приложение есть");
мир.уведомить("приложение присутствует");
}
else
{
console.debug("приложения нет");
мир.уведомить("приложение отсутствует");
}
};

+ 10
- 0
🗜️.череда Visa fil

@@ -0,0 +1,10 @@
надо скачать архив приложения в случае его отсутствия
проверить наличие ключевого модуля приложения
приложение отсутствует
скачать архив приложения
не скачали архив приложения
уведомить о якобы наличии приложения
скачали архив приложения
разобрать архив приложения
разобрали архив приложения
сохранить модули приложения из архива

+ 14
- 0
🙈.css Visa fil

@@ -0,0 +1,14 @@


.фон-экрана
{
background-color: white;
position: fixed;
left: 0;
top: 0;
right: 0;
bottom: 0;
width: 100%;
height: 100%;
}


+ 8
- 0
🙈.html Visa fil

@@ -0,0 +1,8 @@


<center>
<p>Маджонг ⚬ 麻将 ⚬ Mahjong</p>
<h1>🀄 МАОН</h1>
<p>1.0.3</p>
</center>


Laddar…
Avbryt
Spara